Kurumsal Duyurular

HIZALKON İNŞAAT TİCARET TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRLER KURULU’NDAN :

Sayın Şirket Hissedarı;
Olağanüstü Genel Kurulumuz 22 Ekim 2021 Cuma günü saat 10:00’da Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi No: 110 Şişli / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

 

HİSSEDAR
SEVGİ HIZAL


             

                                                                                                                                                                                    
GÜNDEM:

  1. Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlık Divanının seçimi,

  2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

  3. Şirketimiz ortaklarından Sn. İbrahim Hızal 05.09.2017 tarihinde vefat etmiş olup, varisleri tarafından sunulan İstanbul 10. Noterliğinin 17488 yevmiye numaralı Mirasçılık Belgesi doğrultusunda, kendisine ait 5.998 adet hissenin kanuni mirasçılarına intikali.

  4. Müdürler Kurulunun ibra edilmeleri, Yeni Müdürler Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirtilmesi,

  5. Geçmiş Yıl Karlarının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranının belirlenmesi için Müdürler Kuruluna yetki verilmesi,

  6. Müdürler Kurulu üyelerine T.T.K.’nun 626. maddelesine göre işlem yapabilmeleri için izin verilmesinin oylanması.

  7. Dilek, temenniler ve kapanış.


VEKALETNAME ÖRNEĞİ
 

Hissedarı bulunduğum HIZALKON İNŞAAT TİCARET TURZİM LİMİTED ŞİRKETİ’nin 22 Ekim 2021 tarihinde saat 10:00’da Fulya Mahallesi, Mehmetçik Cad. No:110 adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………………………………… vekil tayin ederim.


HİSSEDARIN
Adı Soyadı          :
Adresi                 :
Oy Miktarı           :
İmzası                 :
 
Not : Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Tıklayınız.